Một khởi đầu mới của cuộc sống Therating

AI  Y tế  Chăm sóc sức khỏe

Chúng tôi đang kinh doanh vì sức khỏe của nhân loại.

AI  Dữ liệu lớn  Đám mây
Thử nghiệm lâm sàng  Y học  Truyền thông không dây BLE
Sở hữu công nghệ điều khiển điện tử